Nhà đất cho thuê Hà Nội

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Thành phố: Hà Nội. Có 222 bất động sản.

Nhà đất cho thuê Hà Nội

Cho thuê nhà mặt phố Chùa Láng DT 95 m2 * 10 tầng , MT 7 m , giá Cho thuê 105 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Chùa Láng DT 95 m2 * 10 tầng , MT 7 m , giá Cho thuê 105 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Chùa Láng DT 95 m2 * 10 tầng , MT 7 m , giá Cho thuê 105 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự...
Cho thuê nhà mặt phố Lê Quang Đạo DT 300 m2 * 4 tầng , MT m , giá Cho thuê 120 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Lê Quang Đạo DT 300 m2 * 4 tầng , MT m , giá Cho thuê 120 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Lê Quang Đạo DT 300 m2 * 4 tầng , MT m , giá Cho thuê 120 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực ...
Ch.o thuê nhà mặt phố Văn Cao DT 150 m2 * 4 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 171 triệu

Ch.o thuê nhà mặt phố Văn Cao DT 150 m2 * 4 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 171 triệu

Cho thuê nhà mặt phố Văn Cao DT 150 m2 * 4 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 171 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự n...
Cho thuê nhà mặt phố Quốc Tử Giám DT 300 m2 * 4 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 170 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Quốc Tử Giám DT 300 m2 * 4 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 170 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Quốc Tử Giám DT 300 m2 * 4 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 170 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực...
Cho thuê nhà mặt phố Đường Láng

Cho thuê nhà mặt phố Đường Láng

Cho thuê nhà mặt phố Đường Láng DT 315 m2 * 6 tầng , MT 12 m , giá Cho thuê 150 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực ...
Cho thuê nhà mặt phố hàng bông

Cho thuê nhà mặt phố hàng bông

Cho thuê nhà mặt phố hàng bông DT 100 m2 * 2.5 tầng , MT 3 m , giá Cho thuê 120 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực ...
Cho th.uê nhà mặt phố Hàng Bông DT 100 m2 * 2 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 150 triệu

Cho th.uê nhà mặt phố Hàng Bông DT 100 m2 * 2 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 150 triệu

Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông DT 100 m2 * 2 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 150 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự...
Cho thuê nhà mặt phố hàng bạc

Cho thuê nhà mặt phố hàng bạc

Cho thuê nhà mặt phố hàng bạc DT 75 m2 * 7 tầng , MT 3 m , giá Cho thuê 114 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự n...
Cho thuê nhà mặt phố Lạc Trung DT 145 m2 * 7 tầng , MT 5.2 m , giá Cho thuê 120 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Lạc Trung DT 145 m2 * 7 tầng , MT 5.2 m , giá Cho thuê 120 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Lạc Trung DT 145 m2 * 7 tầng , MT 5.2 m , giá Cho thuê 120 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực ...
Cho thuê nh.à mặt phố Chợ Gạo DT 30 m2 * 3 tầng , MT 7.8 m , giá Cho thuê 130 triệu

Cho thuê nh.à mặt phố Chợ Gạo DT 30 m2 * 3 tầng , MT 7.8 m , giá Cho thuê 130 triệu

Cho thuê nhà mặt phố Chợ Gạo DT 30 m2 * 3 tầng , MT 7.8 m , giá Cho thuê 130 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự ...
Cho thuê nhà mặt phố lê văn lương DT 430 m2 * 6 tầng , MT 30 m , giá Cho thuê 150 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố lê văn lương DT 430 m2 * 6 tầng , MT 30 m , giá Cho thuê 150 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố lê văn lương DT 430 m2 * 6 tầng , MT 30 m , giá Cho thuê 150 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thự...
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên

Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Văn Huyên DT 55 m2 * 6 tầng , MT 4.5 m , giá Cho thuê 120 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng...
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Gà DT 85 m2 * 3 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 114 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Hàng Gà DT 85 m2 * 3 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 114 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Hàng Gà DT 85 m2 * 3 tầng , MT 6 m , giá Cho thuê 114 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự nh...
Cho thuê nhà mặt phố Láng hạ

Cho thuê nhà mặt phố Láng hạ

Cho thuê nhà mặt phố Láng hạ DT 250 m2 * 4 tầng , MT 9.2 m , giá Cho thuê 180 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự...
Cho thuê nhà .mặt phố Vũ tông phan DT 350 m2 * 3 tầng , MT 10 m , giá Cho thuê 175 triệu

Cho thuê nhà .mặt phố Vũ tông phan DT 350 m2 * 3 tầng , MT 10 m , giá Cho thuê 175 triệu

Cho thuê nhà mặt phố Vũ tông phan DT 350 m2 * 3 tầng , MT 10 m , giá Cho thuê 175 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thự...
Cho thuê nhà mặt phố Victoria văn phú Hà Đông DT 1000 m2 *  tầng , MT m , giá Cho thuê 114 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Victoria văn phú Hà Đông DT 1000 m2 * tầng , MT m , giá Cho thuê 114 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Victoria văn phú Hà Đông DT 1000 m2 * tầng , MT m , giá Cho thuê 114 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khá...
Cho thuê nhà mặt phố Láng Hạ

Cho thuê nhà mặt phố Láng Hạ

Cho thuê nhà mặt phố Láng Hạ DT 88 m2 * 8 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 182 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự nh...
Cho thuê nhà mặt phố Lê Văn Lương DT 350 m2 * 2 tầng , MT 12 m , giá Cho thuê 140 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Lê Văn Lương DT 350 m2 * 2 tầng , MT 12 m , giá Cho thuê 140 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Lê Văn Lương DT 350 m2 * 2 tầng , MT 12 m , giá Cho thuê 140 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thự...
Cho thuê nhà mặt phố Tây Sơn DT 50 m2 * 5 tầng , MT 4.5 m , giá Cho thuê 120 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Tây Sơn DT 50 m2 * 5 tầng , MT 4.5 m , giá Cho thuê 120 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố Tây Sơn DT 50 m2 * 5 tầng , MT 4.5 m , giá Cho thuê 120 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự ...
Cho thuê nhà mặt phố hàng tre DT 100 m2 * 7 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 110 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố hàng tre DT 100 m2 * 7 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 110 triệu.

Cho thuê nhà mặt phố hàng tre DT 100 m2 * 7 tầng , MT 5 m , giá Cho thuê 110 triệu Thích hợp nhiều mô hình kinh doanh, hợp đồng dài hạn. Cam kết tìm được mặt bằng phù hợp cho khách hàng thực sự ...
Quý khách muốn nhanh chóng tìm được BĐS phù hợp ? Click vào đây để đăng tin cần mua