03/11/2018 Sinh nhật Bô Lão công ty

Chúc Chị và toàn thể 50 ace công ty mạnh khỏe và kiếm thật nhiều tiền.